M

K

K

K

K

K

K

K

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W